Välbesökt föreläsning med Maria Rashidi

Inför omkring 90 personer i publiken på Norrbyhuset föreläste kvinnorättsaktivisten Maria Rashidi den 11 oktober (internationella flickdagen) om våld, heder och frigörelse. Det var en gripande och personlig föreläsning som bland annat handlade om hur hon har kunnat komma tillbaka till livet efter att ha fått frätande syra kastad i ansiktet när hon ville skiljas från sin misshandlande man. Nu driver hon föreningen Kvinnors rätt och föreläser för att göra frågan om förtryck och våld i hederns namn större än sin personliga berättelse och placera in den i en politisk och samhällelig kontext. Tillsammans med Elisabet Omsen har hon också skrivit om sitt liv i boken Bränd frihet.
Efter föreläsning och fika fick åhörarna också tillfälle att ställa frågor till Maria Rashidi.
Arrangörer för denna kväll var Kvinnojouren Borås och Tjejjouren Magnolia.