Så har ett nytt år just börjat, och vi på Kvinnojouren Borås önskar att det blir ett riktigt bra år. Vår personal och våra volontärer kommer att jobba hårt för att det ska bli så bra som det bara går.
Vi vill passa på att tacka alla som på olika sätt har bidragit till vår verksamhet: med gåvor och olika typer av insatser. Er hjälp är så värdefull!