Vad vi kan erbjuda

Här nedan finns information om vad vi erbjuder på Kvinnojouren Borås. Om du har andra frågor som gäller dig själv eller någon annan, kan du kontakta vår kurator på epost: info@kjboras.se eller telefon: 010-45 50 365.

Kvinnojouren Borås erbjuder:

  • skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn, samt även för våldsutsatta män (då i en extern lägenhet).
  • barnaktiviteter och hjälp att ordna skolgång för barn i det skyddade boendet.
  • juridisk rådgivning, till exempel i samband med vårdnadstvister, rättegång, bodelning och liknande.
  • stödsamtal, antingen per telefon eller vid besök.
  • råd och stöd i samband med polisanmälan, sjukhusbesök, kontakt med sociala myndigheter och liknande.
  • krisbearbetande samtal för personer som lever i eller som har lämnat ett våldsamt förhållande eller utsatts för sexuella övergrepp i nära relation.
  • förmedling av kontakter med advokater och andra stödfunktioner.
  • ekonomisk rådgivning.
  • föreläsningar på skolor, föreningar och i andra sammanhang.

 

Vill du hjälpa till som volontär på Kvinnojouren Borås? Här kan du läsa mer om det.