Vi kan hjälpa dig

Kvinnojouren Borås är ett alternativ och komplement till samhällets institutioner och en röst i samhällsdebatten kring våld i nära relationer.

Med hjälp av boendestöd, stödsamtal och andra verktyg stärker vi de drabbade till att kräva ett liv utan våld och att skapa en plattform där de, utifrån sina egna resurser och förmågor, kan börja om och ta kontroll över sin egen framtid.
Vi erbjuder även stödsamtal till personer som inte bor i vårt skyddade boende.

Ring oss på 010-45 50 365!
Våra telefontider är 8-21 på vardagar och 9-18 på helger.

Vi tar också emot studiebesök från utbildningar, föreningar, kommuner och liknande. Hör av dig per telefon om du är intresserad!