KVINNOJOUREN BORÅS

kan hjälpa dig som är drabbad av hot eller våld av någon nära anhörig. Vi hjälper även de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och stödsamtal och hjälper dig att bearbeta situationen och att hitta rätt i kontakterna med olika instanser i samhället. Man kan söka hjälp hos oss anonymt.
Dessutom har vi ett skyddat boende där vuxna, med eller utan barn, kan bo en tid för att komma undan från hot och våld. Du kan tryggt vända dig till Kvinnojouren Borås. Vi som arbetar här har tystnadsplikt, så ingenting som du berättar förs vidare.

SÖK HJÄLP HJÄLP OSS

Stödsamtalen med personalen fungerar bra. De peppar mig när jag blir rastlös, och hjälper mig att hitta styrka så att jag inte återtar kontakten med min före detta man. Nu har jag kommit så långt att jag kan sätta ord på mina känslor och att jag kan acceptera en del oro. Jag måste klara det här, för jag får ingen ny chans till ett bättre liv.”

Anonym kvinna som har bott i det skyddade boendet på Kvinnojouren Borås