Kvinnocafét ställs in under våren

Kvinnojouren Borås har beslutat att ställa in Kvinnocafét i Norrbyhuset under resten av våren. Vi hade planerat dessa kvinnocaféträffar varje onsdagseftermiddag, med olika programpunkter. Anledningen till att vi ställer in är att vi inte vill bidra till ev smittspridning av coronaviruset, men också att vi behöver göra vad vi kan för att kunna ha personal på plats i vårt skyddade boende även om några blir sjuka och/eller vårdar barn.
Men än så länge planeras kvinnocafét att bli av som vanligt under hösten.