Kvinnojouren Borås vill skicka ett stort tack till alla er som tänker på oss i Covid-19 tider. Era bidrag har satt guldkant på vardagen för våra kvinnor och barn.