Inte alla män, men...

Inte alla män, men nästan alla som använder våld är män. Män står för den i särklass största andelen våld som utövas i världen. Män utövar våld mot andra män, mot kvinnor, barn och mot sig själva. Det sker i krig, i offentliga miljöer och i hemmen.

Utställningen invigs 25 november kl 17.00 på Kulturhuset i Borås av Rebecka Andersson, generalsekreterare för riksförbundet Unizon. I anslutning till invigningen blir det en föreläsning av Rebecka Andersson.

Våldet upphör inte förrän förövaren slutar skada, skrämma eller kränka. Det är alltid den som använder våld som har ansvar för att det sker. Därför handlar inte denna utställning om offer. Den fokuserar på förövare.

Under hösten har programserien Tisdagar på Kulturhuset haft tema våld utifrån olika perspektiv. Både utifrån hur våld lockar i populärkulturen men också hur det verkliga våldet drabbar både den enskilde – och hela samhället.

Hösten avslutas med utställningen ”Inte alla män, men…”  som producerats av Tisdagar på Kulturhuset tillsammans med Tjejjouren Magnolia i Borås och Kvinnojouren i Borås i stöd av Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad och Borås FN-förening. Utställningen invigs samma dag som FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor.