Mäns våld mot kvinnor är också en pandemi

På den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, den 25 november, skrev Kvinnojouren Borås och Tjejjouren Magnolia en debattartikel som publicerades i Borås Tidning.

Den 25e november är det internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Vi på Kvinnojouren Borås och Tjejjouren Magnolia skulle i samarbete med Brottsofferjouren, Borås FN-förening och Borås Stad idag haft invigning för vår utställning ”Inte alla män, men…” på Kulturhuset. En utställning som inte fokuserar på våldets offer utan dess förövare. Till följd av läget med Covid-19 har utställningen flyttats fram.

Vi som arbetar med våldsutsatta vet dock att våldet inte flyttas fram på grund av en pandemi. Tvärtom, för många som lever i våldsamma relationer har våldet intensifierats i och med permitteringar, arbete hemifrån och isolation.

Inte alla män, men…

… nästan alla som använder våld är män. Män utövar våld mot andra män, mot kvinnor, barn och mot sig själva. Det sker i krig, i offentliga miljöer och i hemmen. Detta våld gör enorm skada, både för samhället i stort men främst för de människor som drabbas av det. Varje år tar landets kvinnojourer emot tusentals kvinnor och barn som behöver skydd från en man. Ungefär två barn i varje klass upplever pappas våld mot mamma. Bara i Sverige utförs 100 våldtäkter varje dag och över hela världen utgör mäns våld ett hinder för kvinnor och barns mänskliga rättigheter. Våldet upphör inte förrän förövaren slutar skada, skrämma eller kränka.

För att minska och förebygga våld hävdar både FN och Sveriges riksdag att vi måste arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv med fokus på pojkar och män. Forskning visar att acceptans och förväntningar på att pojkar och män ska vara hårda, inte visa känslor och ha en våldsam karaktär hänger ihop med att män också står för en så stor del av våldet samhället. För att uppnå en attitydförändring behöver vi alla hjälpas åt. Både män som kvinnor ska tillåtas visa svaghet och våldsamt beteende hos små pojkar ska inte uppmuntras. Utöver detta behöver män ta särskilt ansvar.

Var goda förebilder för varandra, säg ifrån vid sexistiska skämt och ta ställning för den våldsutsatta istället för att försvara förövarens beteende.

Slutligen är det viktigt att hela samhället förstår att våldet mot kvinnor och barn är en egen pandemi, dold i den nuvarande pandemin. Detta kräver att vi alla nu är extra vaksamma och uppmärksamma. En stängd dörr är förövarens bästa vän. Vi vill påminna om att vi finns här både som hjälp till utsatta som behöver stöd och skydd men också som kunskapsbärare om mäns våld. Använd oss. Välkomna på invigningen av utställningen ”Inte alla män, men…” på Internationella kvinnodagen den 8e mars.

 

Läs inlägget i Borås Tidning här.