Fakta

Våld kan se ut på många olika sätt. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt.
Men våld är aldrig ok.