Vanliga mönster

Våld i nära relation kan se ut på väldigt många olika sätt. Kanske det består av alla typer av våld, eller kanske enbart av någon. Det finns en del mönster som är vanliga vid våld i nära relationer, men som inte alltid förekommer. Några sådana mönster beskrivs här nedan.

Isolering: Det finns ofta ett mönster i förövarens sätt att agera och hen förmår på olika vis offret att tillbringa mer tid i hemmet och att minska kontakten med sin omgivning.

Relationen präglas av växling mellan våld och värme.

Total kontroll: Förövaren kan ta allt mer kontroll över offrets liv, till exempel genom att läsa i telefonen och/eller avkräva rapport om allt vad offret har gjort.

Sexuell drivkraft: Misshandeln slutar ofta med ett samlag, vilket egentligen är en våldtäkt.

Varför stannar offret kvar?

Offret känner ofta en ambivalens till att lämna relationen. Självbilden förändras med tiden i en destruktiv relation och känslor av egen skuld och skam väcks hos offret. Man behöver inte vara fysiskt inlåst för att vara fast i ett förhållande. Rädsla, psykisk och fysisk utmattning gör att man inte orkar ta sig ur förhållandet. Därför behövs hjälp och stöd med att reda ut situationen.