Kontakt

Kontakta Kvinnojouren Borås om du vill ha råd och stöd om du själv eller någon i din närhet är utsatt för någon typ av våld i nära relation!

KVINNOJOUREN BORÅS

Epost: info@kjboras.se

Telefon: 010-45 50 365
Vi har telefontid och personal på plats dygnet runt.

Vid akuta situationer: ring 112 för att tala med polisen eller sociala jouren.

 

NATIONELLA KVINNOFRIDSLINJEN

har telefontid dygnet runt, på 020-50 50 50. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen. Det är öppet både för den som är utsatt för hot och våld och för vänner och anhöriga. Där kan man också alltid få tolk vid samtalen om det behövs.

 

TJEJJOUREN MAGNOLIA

har en chatt för tjejer som vill prata med någon som gärna lyssnar till dem. Ingen fråga är för stor eller liten. Det kan handla om problem, jobbiga situationer och helt andra funderingar.

Här kan du läsa mer om Tjejjouren Magnolia: http://magnolia.tjejjouren.se

Mejladressen är: info@tjejjourenboras.se

 

Till Länkar