Om Kvinnojuren Borås

Kvinnojouren Borås är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som aktivt tar avstånd från våld i nära relationer. Vi arbetar för alla människors rätt till frihet från våld och förtryck och utgår då från de grupper som nämns i diskrimineringslagen.
Kvinnojouren Borås är medlem i Unizon, där över 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra föreningar som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld ingår.