Historik

I slutet av 1970- och början av 1980-talet uppmärksammades det att många kvinnor utsattes för manligt våld och att samhället inte tog sig an detta problem i någon större utsträckning. Enskilda kvinnor slöt sig då samman för att kunna erbjuda utsatta kvinnor hjälp och stöd. Ett tjugotal engagerade kvinnor började arbeta för att starta en kvinnojour i Borås.
Kommunen erbjöd lokaler och stöttade verksamheten ekonomiskt. Hösten 1981 kunde Kvinnojouren Borås öppna sina dörrar och börja bedriva jourverksamhet. Det blev nu möjligt att ge kvinnor stöd och hjälp i akuta nödsituationer vid till exempel misshandel och/eller våldtäkt. Kvinnojouren arbetade också med att sprida kunskap om kvinnomisshandel, sexuellt våld och dess orsaker. Kvinnojouren Borås har vuxit mer och mer under åren och även flyttat till nya och mer ändamålsenliga lokaler.
Kvinnojouren Borås blev 2006 medlem i SKR, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Vid årsskiftet 2014/2015 bytte SKR namn till Unizon, vilket betyder att vi nu ingår i Unizon.