Vad vi kan erbjuda

Här nedan finns information om vad vi erbjuder på Kvinnojouren Borås. Om du har andra frågor som gäller dig själv eller någon annan, kan du kontakta våra kuratorer på e-post: info@kjboras.se eller telefon: 010-45 50 365. Man kan även få kuratorsamtal på vår tjejjour, Magnolia. Du når dem via samma e-post och telefonnummer.

Kvinnojouren Borås erbjuder:

  • skyddat boende för personer som är utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har även möjlighet att ta emot personer med olika typer av funktionsnedsättning.
  • barnaktiviteter och hjälp att ordna skolgång för barn i det skyddade boendet.
  • juridisk rådgivning, till exempel i samband med vårdnadstvister, rättegång, bodelning och liknande.
  • stödsamtal, antingen per telefon eller vid besök.
  • råd och stöd i samband med polisanmälan, sjukhusbesök, kontakt med sociala myndigheter och liknande.
  • krisbearbetande samtal för personer som lever i eller som har lämnat ett våldsamt förhållande eller utsatts för sexuella övergrepp i nära relation.
  • förmedling av kontakter med advokater och andra stödfunktioner.
  • ekonomisk rådgivning.
  • föreläsningar på skolor, föreningar och i andra sammanhang.
  • aktiviteter och kontaktmannaskap som våra volontärer bidrar med.

 

Vill du hjälpa till som volontär på Kvinnojouren Borås? Här kan du läsa mer om det.