Värdegrund och vision

Kvinnojouren Borås tillhör paraplyorganisationen Unizon, som samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vår vision är: Kvinnojouren Borås och Tjejjouren Magnolia gör skillnad för våldsutsatta genom att vara professionella och empatiska samt ansvarstagande och samverkande.

Här kan du ladda hem Unizons värdegrund och policy som pdf.

UNIZONS VISION
Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för en strukturell ojämställdhet.
Att arbeta för jämställdhet på flera plan är alltså en förutsättning för att stoppa våldet som drabbar kvinnor för att de är kvinnor.
Föreställningar kring vad som anses vara ”kvinnligt” eller ”manligt” påverkar och begränsar våra handlingar och vår förståelse av oss själva, och är en del av ojämställdheten. Unizon utgår från att vi inte föds in i våra könsroller, utan att synen på kvinnor och män går att förändra. Vi tror att det är nödvändigt för att nå ett jämställt samhälle fritt från våld.

Man skulle kunna tro att det sliter på en att arbeta med människor i kris
och som har varit utsatta för mycket som är jobbigt, men det tycker jag
absolut inte att det gör. Det ger så fantastiskt mycket att vara jourkvinna!

Anna, 65 år, volontär