Vi kan hjälpa dig

Kvinnojouren Borås är ett alternativ och komplement till samhällets institutioner och en röst i samhällsdebatten kring våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Med hjälp av stödsamtal och andra verktyg stärker vi de drabbade till att kräva ett liv utan våld och att skapa en plattform där de, utifrån sina egna resurser och förmågor, kan börja om och ta kontroll över sin egen framtid. Detta omfattar även stödsamtal dit man kan komma anonymt.

Ring oss på 010-45 50 365!
Vi har telefontid och personal på plats dygnet runt.

Vi tar också emot studiebesök från utbildningar, föreningar, kommuner och liknande. Hör av dig per telefon om du är intresserad!